Skip to main content

Linda Pira feat. Molly Sandén – Ey Gäri

Linda Pira & Molly Sandén tar ton mot killars dåliga attityd mot kvinnor.